Lej container Book lagerhotel

Vilkår og betingelser

Reglement

Lagerhotel

Råd og vejledning

Lagerhotel

Størrelsesvejledning

Lagerhotel

Ofte stillede spørgsmål

Lagerhotel

Regler for opbevaring

1. Det lejede må ikke bruges til andet end opmagasinering / lagerplads.

2. Der må ikke i det lejede opbevares farligt gods, som er skadeligt for tredjemand eller miljøet. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede, ligesom mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter ej heller må oplagres i det lejede.

3. Der må ikke opbevares eksplosiver, brandfarligt gods, trykflaske, brandfarlige væsker eller varer i det lejede. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker.

4. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.

5. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

6. Lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring af de opmagasinerede genstande, idet det lejede og dets indhold ikke er omfattet af udlejers forsikring.

7. Opmagasinering i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide i forbindelse med lejemålet.

8. Lejer må ikke gøre indgreb i det lejede, såsom opsætning af hylder og lign.

9. Udlejer er berettiget til at flytte den lejede container til anden beliggenhed i lagerhotellet.

10. Lejer får udleveret 1 nøgle til containeren, samt 1 adgangskort til lagerområdet. Disse skal afleveres ved lejeforholdets udløb. Såfremt det udleverede nøglekort bortkommer eller beskadiges, hæfter lejer for udstedelse af nyt kort med kr. 500,00.

11. Der må ikke opsættes skiltning uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.

12. Misligholdelse af kontrakts vilkårene berettiger til ophævelse med omgående virkning.

13. Biler m.m. må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre.

14. Forsikring af de i containeren værende effekter, der tilhører lejeren, er udlejeren uvedkommende.

15. Ved lejemålets ophør skal containeren afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindeligt slid.

16. Genstande der henstår i det lejede efter lejers fraflytning vil blive bortskaffet på lejers bekostning af udlejer.

17. Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og lejer har ikke afståelsesret til lejemålet.

Opbevaringsråd

Flyttekasser
Tænk over hvordan du pakker dine flyttekasser. Små flyttekasser er altid gode til de tungere ting, da du undgår, at der ikke bliver overlæsset. Vær opmærksom på ikke at overfylde din flyttekasse, så den kan bevare sin facon og stå stabilt, når de stables ovenpå hinanden. Sæt en mærkat på din flyttekasse, så du nemt kan se, hvad indholdet er.

Tunge ting nederst
Sæt altid de tungeste ting nederst, når du begynder at stable dine ejendele.

Beskyt dine ting
Skrøbelige ting og møbler bør beskyttes godt, så de ikke bliver beskadiget eller får grimme mærker. Det kan være en god ide at købe bobleplast, tape og flyttetæpper.

Skil dine møbler ad
Det kan være en fordel så vidt muligt at skille alle dine møbler ad, så det er nemmere at stable. Put skruer og andet tilbehør til dit møbel ned i en plastikpose og tape det fast til dit møbel, så det ikke forsvinder.

Placer dine ting korrekt
Udarbejd en oversigt eller plan for, hvordan du vil placere dine ting. Placer altid de ting du bruger mindst bagerst i containeren. Det er en god ide at ophænge en oversigt i din container, som giver dig et hurtigt overblik over, hvor du har placeret dine ting.

Opsæt en reol
Har du mange mindre ejendele, kan det være en fordel at opsætte en reol i din container. Du skal være opmærksom på, at reolen ikke må fastgøres til containeren.

Lav gangplads
Lav en lille gang i din container, som giver dig mulighed for at komme ned til dine bagerste ting.

Uopvarmet Mini Box

Box størrelse:
3,3 m2 / 7,8 m3

Box mål:
L 1,4 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde, hvad der svarer til:

• Et stort værelse på ca. 30 m2
• Ca. 40-60 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Uopvarmet Lille Box

Box størrelse:
4,3 m2 / 9 m3

Box mål:
L 2,3 x B 1,9 x H 2,1 m

Denne box kan indeholde, hvad der svarer til:

• 1-værelses lejlighed på ca. 40 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Uopvarmet Mellem Box

Box størrelse:
6,6 m2 / 15 m3

Box mål:
L 2,8 x B 2,3 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Uopvarmet Mellem Deluxe Box

Box størrelse:
6,6 m2 / 15 m3

Box mål:
L 2,8 x B 2,3 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel. Denne box er Deluxe, da man kan køre sin bil direkte hen til boxen.

Reserver box nu

Uopvarmet stor box

Box størrelse:
13,8 m2 / 33 m3

Box mål:
L 5,9 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 4-værelses lejlighed på ca. 140 m2
• Ca. 220-240 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Tempereret Mini box

Box størrelse:
3,3 m2 / 7,8 m3

Box mål:
L 1,4 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• Et stort værelse på ca. 30 m2
• Ca. 40-60 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet og altid sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Tempereret Lille box

Box størrelse:
4,3 m2 / 9 m3

Box mål:
L 2,3 x B 1,9 x H 2,1 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 1-værelses lejlighed på ca. 40 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet og altid sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Tempereret mellem box

Box størrelse:
6,6 m2 / 15 m3

Box mål:
L 2,8 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet og altid sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Tempereret stor box

Box størrelse:
13,8 m2 / 33 m3

Box mål:
L 5,9 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 4-værelses lejlighed på ca. 140 m2
• Ca. 220-240 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet og altid sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Isoleret mellem box

Box størrelse:
5,9 m2 / 13,3 m3

Box mål:
L 2,7 x B 2,2 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er uopvarmet og er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel. En isoleret box mindsker kondens, der kan opstå ved temperatursvingninger.

Reserver box nu

Isoleret stor box

Box størrelse:
12,8 m2 / 29 m3

Box mål:
L 5,7 x B 2,2 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 4-værelses lejlighed på ca. 140 m2
• Ca. 220-240 flyttekasser

Denne box er uopvarmet og er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel. En isoleret box mindsker kondens, der kan opstå ved temperatursvingninger.

Reserver box nu

Hvad er en box?

En box er et opbevaringsrum, hvor du nemt, sikkert og trygt kan opbevare de genstande, som du ikke selv har plads til. Vores boxe er primært blå, deraf navnet BLUE BOX. Disse findes i mange forskellige størrelser, så der er mange muligheder for sikkert at opbevare dine ting.

Er mine ting sikre hos jer?

Dine ting kan stå trygt og sikkert hos os. Ved overtagelse af boxen vil der følge en lås med, hvor kun du og BLUE BOX har en nøgle. På vores lagerhotel har vi 24 timers overvågning og en port, som kun vores lejere og BLUE BOX kan komme igennem.

Hvornår på dagen kan jeg komme ind til mine ting?

Ved leje af en box hos os, kan du få adgang til dine ting 24 timer i døgnet 365 dage om året. Du bestemmer dermed helt selv, hvornår du vil ind i din box.

Skal jeg reservere i god tid?

Det er altid en god idé at reservere i god tid, hvis man leder efter en specifik størrelse og type. Du kan dog altid ringe til kontoret og høre nærmere omkring ledigheden af en specifik type box.

Hvor længe kan jeg leje en box?

Du må leje boxen så længe du vil. Boxen vil først blive opsagt, når du er færdig og klar til at opsige. Vi har dog 14 dages opsigelsesvarsel.

Kan man skifte box, hvis man har brug for mere eller mindre plads?

Du kan altid skifte box, så længe der er en ledig box af den type, som du ønsker at skifte til.

Er der en minimumslejeperiode?

Som udgangspunkt lejer man boxen i minimum 30 dage. Men kontakt blot kontoret, for at lave en mere specifik aftale.

Hvordan foregår betaling og overtagelse?

Såfremt, at vi har modtaget de relevante oplysningerne, kan vi lave en kontrakt klar til dig. Herefter skal du blot møde op på vores kontor og klare betaling. Her er det vigtigt at medbringe. Fem minutter senere kan du overtage boxen. Fremadrettet, anbefaler vi, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Hvordan opsiger jeg min box?

Ved opsigelse kan du både møde personligt op på kontoret eller sende en skriftlig opsigelse til vores mail. Der er 14 dages opsigelsesvarsel.