Lej container Book lagerhotel

Lagerhotel - nemt, sikkert og fleksibelt

Step 1
Step 2

Flyt ind

Step 3

Adgang 24/7

Step 4

Flyt ud

Størrelsesvejledning

Se alle vores størrelser på lagerhotel

Prisliste

Lagerhotel

Råd og vejledning

Lagerhotel

Reglement

Regler for lagerhotel

Ofte stillede spørgsmål

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål

Sådan låser du din box

Uopvarmet Mini Box

Box størrelse:
3,3 m2 / 7,8 m3

Box mål:
L 1,4 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde, hvad der svarer til:

• Et stort værelse på ca. 30 m2
• Ca. 40-60 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Uopvarmet Lille Box

Box størrelse:
4,3 m2 / 9 m3

Box mål:
L 2,3 x B 1,9 x H 2,1 m

Denne box kan indeholde, hvad der svarer til:

• 1-værelses lejlighed på ca. 40 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Uopvarmet Mellem Box

Box størrelse:
6,6 m2 / 15 m3

Box mål:
L 2,8 x B 2,3 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Uopvarmet Mellem Deluxe Box

Box størrelse:
6,6 m2 / 15 m3

Box mål:
L 2,8 x B 2,3 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel. Denne box er Deluxe, da man kan køre sin bil direkte hen til boxen.

Reserver box nu

Uopvarmet Stor Box

Box størrelse:
13,8 m2 / 33 m3

Box mål:
L 5,9 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 4-værelses lejlighed på ca. 140 m2
• Ca. 220-240 flyttekasser

Denne box er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel.

Reserver box nu

Indendørs Mini Box

Box størrelse:
3,3 m2 / 7,8 m3

Box mål:
L 1,4 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• Et stort værelse på ca. 30 m2
• Ca. 40-60 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet, og som altid er sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Indendørs Lille Box

Box størrelse:
4,3 m2 / 9 m3

Box mål:
L 2,3 x B 1,9 x H 2,1 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 1-værelses lejlighed på ca. 40 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet, og som altid er sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Indendørs Mellem Box

Box størrelse:
6,6 m2 / 15 m3

Box mål:
L 2,8 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet, og som altid er sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Indendørs Stor Box

Box størrelse:
13,8 m2 / 33 m3

Box mål:
L 5,9 x B 2,3 x H 2,4 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 4-værelses lejlighed på ca. 140 m2
• Ca. 220-240 flyttekasser

Denne box er placeret indendørs i vores lagerhal som er opvarmet, og som altid er sikret en temperatur på minimum 6 grader.

Reserver box nu

Isoleret Mellem Box

Box størrelse:
5,9 m2 / 13,3 m3

Box mål:
L 2,7 x B 2,2 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 2-værelses lejlighed på ca. 70 m2
• Ca. 120-140 flyttekasser

Denne box er uopvarmet og er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel. En isoleret box mindsker kondens, der kan opstå ved temperatursvingninger.

Reserver box nu

Isoleret Stor Box

Box størrelse:
12,8 m2 / 29 m3

Box mål:
L 5,7 x B 2,2 x H 2,3 m

Denne box kan indeholde hvad der svarer til:

• 4-værelses lejlighed på ca. 140 m2
• Ca. 220-240 flyttekasser

Denne box er uopvarmet og er placeret udendørs på vores indhegnede og videoovervågede lagerhotel. En isoleret box mindsker kondens, der kan opstå ved temperatursvingninger.

Reserver box nu

BOX-PRISER
INDENDØRS
BOXTYPE STØRRELSE PRIS DKK
MINI 3,3 M2 925,00 kr.
LILLE 4,3 M2 975,00 kr.
MELLEM 6,6 M2 1.200,00 kr.
STOR 13,8 M2 1.825,00 kr.
UOPVARMET
BOXTYPE STØRRELSE PRIS DKK
MINI 3,3 M2 500,00 kr.
LILLE 4,3 M2 600,00 kr.
MELLEM 6,6 M2 650,00 kr.
MELLEM DELUXE 6,6 M2 650,00 kr.
STOR 13,8 M2 900,00 kr.
ISOLERET
BOXTYPE STØRRELSE PRIS DKK
MELLEM 5,9 M2 1.050,00 kr.
STOR 12,8 M2 1.225,00 kr.

Boxtyper: Har du fugt- og temperaturfølsomme ting, anbefaler vi, at du vælger en isoleret box, da denne mindsker risikoen for kondens. Såfremt du foretrækker det, har vi også boxe indenfor i en tempereret lagerhal.

Flyttekasser: Overvej hvordan du pakker dine flyttekasser. Små flyttekasser er gode til tunge ting, da de ikke bliver overlæsset. Generelt skal du være opmærksom på, at dine flyttekasser ikke bliver overlæsset, så de holder deres facon og står stabilt, når de er stablet. Det er en god idé at sætte mærkat på dine flyttekasser, så nemt kan se, hvad de indeholder.

Tunge ting nederst: Placér altid de tungeste ting nederst, når du stabler dine ting.

Skil dine møbler ad: Det kan være en fordel så vidt muligt at skille alle dine møbler ad, så de er nemmere at stable. Put skruer og andet tilbehør til dine møbler i en plastikpose og tape det fast til det pågældende møbel, så det ikke forsvinder.

Beskyt dine ting: Skrøbelige ting og møbler kan blive beskadiget eller få mærker. Det er en god idé at beskytte dine møbler med bobleplast, tape eller flyttetæpper.

Placer dine ting korrekt: Det er en god idé at udarbejde en plan eller oversigt over, hvor du vil placere dine ting. Når du har fyldt din container kan du hænge denne op, så du altid ved, hvor dine ting er. Placér de ting du bruger mindst bagerst i containeren. Lav evt. gangplads så du har mulighed for at komme ned til de bagerste ting i din container.

Opsæt en reol: Hvis du skal opbevare mindre ejendele, kan det være en fordel at sætte en reol ind i din container. Vær dog opmærksom på, at du ikke må fastgøre den til containervæggen.

Lejeforholdet begyndelse og ophør

Lejeforholdet begynder den valgte dato og fortsætter, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne.
Opsigelsesvarslet er 14 dage fra opsigelsen er modtaget.
Lejeforholdet kan tidligst opsiges 30 dage efter kontraktens indgåelse.

Lejen og dens betaling

Lejen betales månedsvis forud og forfalder d. 1. i hver måned.

Hvert år pr. 1. januar reguleres, uden særskilt varsel, den umiddelbart forud for reguleringen gældende årlige leje, med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra januar måned det foregående år til januar måned forud for reguleringstidspunktet.

Som depositum betales kr. 500,00 inkl. moms, der indestår som sikkerhed for det lejede. Depositum refunderes ved lejeperiodens ophør.

Anvendelse

Det lejede må ikke bruges til andet end opmagasinering / lagerplads.

Der må ikke i det lejede opbevares farligt gods, som er skadeligt for tredjemand eller miljøet. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede, ligesom mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter ej heller må oplagres i det lejede.

Der må ikke opbevares eksplosiver, brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer i det lejede. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker.
Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt Lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for Udlejer, såfremt Lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på Udlejers ejendom.

Lejer må ikke gøre indgreb i det lejede, såsom opsætning af hylder og lign.

Der er etableret tyveriovervågning i lagerhotellet. Alarmen går automatisk i gang efter 30 minutters inaktivitet i lagerhotellet.
Lejer må ikke efterlade affald på lagerhotellets område.

Aflevering

Ved lejemålets ophør skal boxen afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindeligt slid. Genstande der henstår i det lejede efter Lejers fraflytning vil blive bortskaffet af Udlejer, på Lejers bekostning.

Lejer skal aflevere nøgle og adgangsbrik på Blue Box’ kontor inden kl. 12:00 på ophørsdagen. Boxen anses først for afleveret, når Lejer har modtaget en underskrevet nøglekvittering.

Ved for sen aflevering af nøgle opkræves Lejer kr. 350,00 pr. ekstra lejedag + et gebyr kr. 200,00 inkl. moms.

Vilkår i øvrigt

Lejer får udleveret 1 nøgle til boxen samt 1 adgangsbrik til lagerområdet. Disse skal afleveres ved lejeforholdets ophør. Såfremt den udleverede adgangsbrik bortkommer eller beskadiges, hæfter Lejer for udstedelse af ny brik med 500,00 kr. inkl. moms. Såfremt nøglen beskadiges, hæfter Lejer for ny nøgle med 500 kr. inkl. moms. Bortkommer nøglen, samt adgangsbrikken til boxen, hæfter Lejer for ny lås og nøgle med 2.500,00 kr. inkl. moms. Lejer er pligtig til at vedligeholde låsen til boxen.

Ved overtagelse af containeren er Lejer pligtig til at gennemgå containeren for synlige mærker, pletter mv. på containeren. Dette er ikke udtømmende men blot eksempler på fejl eller mangler på containeren.
Fejl og mangler skal mailes senest 24 timer efter udlevering af nøgle til kontakt@blueboxstorage.dk. Kontakt evt. kontoret i vores åbningstid.

Ved ændring af lejekontrakten er første gang vederlagsfrit. Efterfølgende koster det kr. 250,00 inkl. moms.

Der må ikke opsættes skiltning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Udlejer.
Misligholdelse af kontraktens vilkår berettiger til ophævelse med omgående virkning.

Udlejer har lov til – om nødvendigt – flytte containeren til et andet sted på Blue Box’ område. Lejer vil i givet fald blive kontaktet forud herfor.

Særlige vilkår

Biler m.m. må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre.
Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og Lejer har ikke afståelsesret til lejemålet.

Hvis Lejer tilkalder vagten uden for kontorets åbningstid grundet glemt adgangsbrik til lagerhotellet, vil Lejer blive opkrævet kr. 1.125,00 inkl. moms pr. udkald. Det samme er gældende i tilfælde af, at Lejer tilkalder vagten på baggrund af en selvforskyldt fejl.

Vi overholder de gældende regler ift. Persondataloven, som du kan læse mere om på blueboxstorage.dk/kundepersondatapolitik

Hvad er en box?

En box er et opbevaringsrum, hvor du nemt, sikkert og trygt kan opbevare de genstande, som du ikke selv har plads til. Vores boxe er primært blå, deraf navnet Blue Box. Disse findes i mange forskellige størrelser, så der er mange muligheder for sikkert at opbevare dine ting.

Er mine ting sikre hos jer?

Dine ting kan stå trygt og sikkert hos os. Ved overtagelse af boxen vil der følge en lås med, hvor kun du og Blue Box har en nøgle. På vores lagerhotel har vi 24 timers overvågning og en port, som kun vores lejere og Blue Box kan komme igennem.

Hvornår på dagen kan jeg komme ind til mine ting?

Ved leje af en box hos os, kan du få adgang til dine ting 24 timer i døgnet 365 dage om året. Du bestemmer dermed helt selv, hvornår du vil ind i din box.

Skal jeg reservere i god tid?

Det er altid en god idé at reservere i god tid, hvis man leder efter en specifik størrelse og type. Du kan dog altid ringe til kontoret og høre nærmere omkring ledigheden af en specifik type box.

Hvor længe kan jeg leje en box?

Du må leje boxen, så længe du vil. Boxen vil først blive opsagt, når du er færdig og klar til at opsige. Der er dog 14 dages opsigelsesvarsel.

Kan man skifte box, hvis man har brug for mere eller mindre plads?

Du kan altid skifte box, så længe der er en ledig box af den type, som du ønsker at skifte til.

Er der en minimumslejeperiode?

Ja, vi har en minimumslejeperiode på 30 dage.

Hvordan foregår betaling og overtagelse?

Såfremt vi har modtaget de relevante oplysninger, kan vi lave en kontrakt klar til dig. Lejekontrakten bliver sendt til dig på mail, samt en oversigt over hvad der skal betales. Herefter skal du blot møde op på vores kontor, for at skrive under, betale og få udleveret nøglen. Her er det vigtigt at medbringe billedlegitimation. Fem minutter senere kan du overtage boxen. Fremadrettet, anbefaler vi, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Hvordan opsiger jeg min box?

Ved opsigelse skal du bruge vores opsigelsesformular her, eller møde personligt op på vores kontor. Der er 14 dages opsigelsesvarsel.

Kan jeg få rabat?

Ved du på forhånd, hvor længe du har brug for din box, gør du administrationen nemmere for os, og det vil vi gerne takke dig for med en rabat. Vi tilbyder Blå Rabatter, hvis du ved på forhånd, at du ønsker at leje din box i minimum 3, 6 eller 12 måneder, vil du få henholdsvis 5%, 10% eller 15% rabat på boxlejen. Læs mere om Blå Rabatter her.

Låsebom:

FixLock:

Abloy:

 

Mangler du plads?
En box er en nem opbevaringsløsning, når du ikke har plads nok. Så snart du har modtaget nøglerne til din box, har du adgang til den døgnet rundt. Vi har både indendørs, isolerede og udendørs boxe, så netop dit opbevaringsbehov kan dækkes. Blue Box sørger for sikker og fleksibel opbevaring.

God kundeservice
Vi har et team af dygtige medarbejdere, som altid bestræber sig på at yde den bedst mulige service. Tøv ikke med at kontakte kontoret, hvis du har spørgsmål – vi er ikke så firkantede.

Kør lige til din box
Størstedelen af vores udendørs boxe kan køres direkte til, så du ikke behøver unødvendigt slid og slæb. Lejer du en indendørs box i vores lagerhal, har vi trækvogne, som du kan bruge til at transportere dine ting til din box.

Fleksibel opsigelse
Hos Blue Box arbejder vi ikke med specifikke dage ved overtagelse eller opsigelse. Du kan derfor leje samt opsige på, hvilken som helst hverdag i måneden. Du kan opsige din box på en vilkårlig dag med 14 dages opsigelsesvarsel. Minimumslejen er 30 dage.

Adgang døgnet rundt
Med en Blue Box har du adgang til dine ting 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Du kan dermed frit benytte Blue Box uden bekymringer.

Høj sikkerhed
Hos Blue Box lagerhotel er sikkerheden i top. Vi har overvågning og alarmsystem på vores bygninger. Yderligere sørger vi for en lås i topklasse med systemsikrede nøgler. Blue Box er et af Danmarks sikreste lagerhoteller.

Spørgsmål?
Har du nogle specielle behov eller ønsker så tag gerne kontakt, enten på telefon +45 999 44 444 eller: kontakt@blueboxstorage.dk

 

Bliv ringet op

Skriv en besked

Dette får du glæde af på lagerhotellet

nem flytning i container
Gratis

Gratis lån af trækvogn

Husk at du også til hver en tid kan låne en trækvogn, så du kan transportere dine ting til og fra din box.

Slip for ømme muskler og lange arme. Hos os kan du til hver en tid låne en trækvogn, så du nemt kan transportere dine ting til og fra din box.

Med en trækvogn bliver det meget lettere at flytte tunge ting, ligesom du kan flytte flere ting ad gangen.

Adgang døgnet rundt

Hos Blue Box har du adgang til din box 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage – hele året rundt.

Når du lejer en box hos os, har du altid mulighed for nemt at komme ind til dine ting.

Du får udleveret din egen personlige nøglebrik, så du har adgang til din box 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage – hele året rundt.

sikker lås container

Sikre låse

Sikkerhed er prioriteret højt hos Blue Box. Når du lejer en box hos os, kan du trygt stole på, at dine ting er forsvarligt opbevaret.

Systemsikrede nøgler:
Alle vores boxe både indendørs og udendørs er udstyret med  låse med systemsikrede nøgler.

lagerplads sikkerhed

Sikkerheden er i top

Indhegnet og videoovervåget:
Vores lagerhotel er indhegnet, videoovervåget og udstyret med alarmsystem. Adgang til vores lagerhoteller sker med personlig nøglebrik, så ingen uvedkommende får adgang.

ledig flyttebox

Opbevaring hos os

Skal du flytte, og har du brug for midlertidig opbevaring af dine ting? Står du overfor at skulle udstationeres, og mangler du et sted til dine møbler? Er der ikke plads i garagen eller på loftet til vinterdæk, havemøbler eller arvegods?

Hos Blue Box har vi den plads, du står og mangler. Hos os kan du nemt og sikkert opmagasinere dine ting.

Vi udlejer boxe i fire størrelser fra 3,3 m2 til 13,8m2 med op til 2,39 meter til loftet. Vi har både boxe stående inden- og udendørs, alt efter om du har behov for opvarmet eller uopvarmet opbevaring. Har du ting, som ikke kan tåle frost eller fugt, anbefaler vi dig at leje en indendørs box. De er placeret i vores lagerhal, hvor der altid er mindst seks grader.

Uanset om du lejer en indendørs eller udendørs box, er det altid nemt at komme til dine ting, og du kan låne en trækvogn til at transportere dine ting til og fra boxen. Du har adgang til din box 24 timer i døgnet – alle ugens syv dage, og sikkerheden er i top på vores lagerhotel, der er indhegnet, videoovervåget og udstyret med alarmsystem.

opmaksinering

Lej mere plads hos Blue Box lagerhotel

Har du brug for mere plads? Lej en box på vores lagerhotel. Der kan være mange grunde til at du har brug for ekstra opbevaringsplads i en periode. Måske er du ved at flytte? Måske har du arvet? Eller måske skal du ud og rejse? Måske er der bare ikke helt plads nok derhjemme? Hos Blue Box kan du leje lagerboxe i fire forskellige størrelser fra 3,3 m2 til 13,8m2 med op til 2,39 meter til loftet. Uanset om du skal flytte alt eller du bare mangler plads til at opbevare vinterdæk, kan Blue Box lagerhotel hjælpe. Vi har plads til alle.

Nemt og sikkert

Uanset om du lejer en indendørs eller udendørs box, er det altid nemt at komme til dine ting. Du har adgang til din box 24 timer i døgnet – alle ugens syv dage, og du kan låne en trækvogn til at transportere dine ting til og fra boxen, uanset hvornår du kommer.

Sikkerheden er i top på vores lagerhotel, der er indhegnet, videoovervåget og udstyret med alarmsystem.