Lej container Book lagerhotel

Containerudlejning - midlertidig opmagasinering til privat og erhverv

Step 2

Vi leverer en container

Step 3

Opbevaring på din adresse

Step 4

Vi henter containeren

VIGTIGT: Inden du lejer en container, er der flere praktiske ting, som du skal være opmærksom på. 
Det er derfor meget vigtigt, at du læser informationerne grundigt igennem og sætter dig ind i nedenstående.
På forhånd tak.

Containertyper og mål

Containerleje

Leveringsforhold

Containerleje

Råd og vejledning

Containerleje

Reglement

Containerleje

Ofte stillede spørgsmål

Containerleje

Sådan låser du din container

Hos Blue Box har du mulighed for at leje en standard eller isoleret container. Har du fugt- og temperaturfølsomme ting, anbefaler vi, at du vælger en isoleret container, da det mindsker risikoen for dannelse kondens.

Containertype M2 – indvendigt areal M3 – rumfang Udvendige mål (cm) Indvendige mål (cm)
10’ container – standard 6,6 15 L 299 x B 244 x H 259 L 283 x B 235 x H 237
10’ container – isoleret 5,9 13,3 L 299 x B 244 x H 259 L 268 x B 220 x H 226
20’ container – standard 13,8 33 L 606 x B 244 x H 259 L 590 x B 235 x H 237
20’ container – isoleret 12,8 29 L 606 x B 244 x H 259 L 572 x B 220 x  H 226

Forhold vedr. levering og afhentning af en BLUE BOX container

Når du lejer en container, er der flere praktiske ting, som du skal være opmærksom på. Det er derfor meget VIGTIGT, at du læser denne information grundigt igennem og sætter dig ind i nedenstående punkter.

Kran og mål ved levering

Vi leverer din container med en lastbil med kran. For at lastbilen kan komme frem, og containeren kan placeres, er der nogle forhold og mål, som du skal være opmærksomme på inden du bestiller en container.

Det er vigtigt, at der ikke er beplantning, luftledninger, gadelygter, køretøjer el.lign. i vejen ved levering og afhentning. Vær desuden opmærksom på, at underlaget skal være jævnt, og kørefast.

Se nedenstående illustrationer, der viser lastbilens størrelse, og hvor langt vi kan række din container. Såfremt du har spørgsmål eller specifikke behov er vi klar til at hjælpe dig – ring blot +45 999 44 444

Nedenfor ser du en lastbil med en LILLE kran, hvor en TOM container kan række op til ca. 1 m. fra lastbilen.

 

Nedenfor ser du en lastbil med en STOR kran, hvor en TOM container rækkes op til ca. 8 m. fra lastbilen. Obs. Skal containeren afhentes med gods, kan den maks. sættes op til ca. 5,5 m. fra lastbilen.

 

Nedenfor ser du en lastbil med en STOR kran, hvor en FULD container rækkes op til ca. 5,5 m. fra lastbilen.

Nedenfor ser du en lastbil med en EKSTRA STOR kran, hvor en TOM container rækkes op til ca. 16 m. fra lastbilen. Obs. Skal containeren afhentes med gods, kan den maks. sættes op til ca. 13 m. fra lastbilen.

Ekstra stor kran: Ved valg af EKSTRA STOR kran kan en TOM container rækkes op til ca. 16 m. fra lastbilen.

OBS: Skal containeren afhentes FULD, som fx en flyttecontainer, kan den maks. sættes op til ca. 13 m. fra lastbilen.

Nedenfor ser du en lastbil med en EKSTRA STOR kran, hvor en FULD container rækkes op til ca. 13 m. fra lastbilen.

Vigtige forhold som du skal være opmærksom på:

Tilkørselsforhold:
Frihøjden skal være min. 4,5 meter for lastbilen.

Vej bredden skal være min. 3,5 meter, og der skal være plads til, at lastbilen kan dreje om hjørner.

Adgangsveje til lastbilen skal være ryddede og kørefaste. Lejer vil blive opkrævet for ventetid, hvis området ikke er klargjort på forhånd. Lejer er ansvarlig for at evt. tredjepart ikke er til forhindring.

Aflæsningspladsen:
Frihøjden skal være 8 meter for lastbilen.

Der skal være 2,5 meter friplads til den side, som containeren skal løftes mod.

Den samlede bredde, med lastbil, skal være 6 meter.

Placering af container:
Containeren kan rækkes ca. 1 meter væk fra lastbilen. Skal containeren rækkes længere væk end 1 meter, skal der laves en speciel aftale med BLUE BOX. Sørg for at der er et jævnt og vandret areal, hvor containeren skal placeres. Hvis dette ikke er gældende, skal lejer selv sørge for materialer til evt. opklodsning. Dette skal være forberedt inden levering af containeren.

Sørg venligst for at der ikke er luftledninger, grene, skilte, biler eller lignende forhindringer, som kan være i vejen for levering/afhentning af container. Skal containeren stå på perlesten, fliser eller andet skrøbelig underlag, skal lejer også stå for opklodsning.

Uden opklodsning er evt. skader på lejers eget ansvar, og lejer er ikke erstatningsberettiget.

Lejer skal være opmærksom på, at lastbilen vejer ca. 20 ton. Lastbilen kan efterlade aftryk i underlaget. Den aftalte transportpris som fremgår af ordren inkluderer 15 minutter til af- og pålæsning.

Ved ventetid eller uforudsete aflæsningsforhold vil lejer blive faktureret for ekstra tid. Der er mulighed for at leje en lås til containeren.

Ved en forgæves kørsel grundet lejers misligholdelse af betingelserne, vil lejer blive faktureret for omkostningerne forbundet med kørslen.

Afmærkning af placering:
Lejer skal være tilstede i det forhåndsgivet tidsrum ved levering af container, medmindre at andet er aftalt med BLUE BOX. Såfremt at lejer ikke er hjemme, skal der fremsendes en plantegning over den ønskede placering af containeren. Yderligere skal der være markeret tydeligt op efter containerens mål, hvor containeren skal placeres. Vurderer chaufføren, at der ikke er plads til containeren eller er den anviste placering ikke er egnet, er BLUE BOX berettiget til at køre containeren retur på lejers regning. Lejer påtager sig ansvaret for at anvise en korrekt og lovlig placering af containeren, skaffe de nødvendige tilladelser til placering samt enhver form for afmærkning og afskærmning.

Annullering af ordre:
Annullering af ordre skal ske senest 2 hverdage inden den aftalte leveringsdato. Ved senere afbestilling opkræves et gebyr. Annullering af ordre skal ske skriftligt.

Afbestilling af containerkørsel:
Indtil kl. 08.30 hverdagen før levering kan der vederlagsfrit afbestilles en kørsel af container. Ved senere afbestilling har BLUE BOX krav på en erstatning svarende til prisen for den bestilte kørsel. Afbestilling af kørsel skal ske skriftligt.

Afhentning af tom container:
Containeren skal være rengjort inden afhentning. Hvis der er lejet en lås eller lyskegler skal disse sammen med nøglerne lægges ind i containeren.

Containeren skal være klar til afhentning og frit tilgængelig fra kl. 6 på afhentningsdagen.

Opsigelse af container:
Opsigelse af containeren skal ske skriftligt. Opsigelsesvarslet af containeren er 14 dage. Når lejer har opsagt containeren og meddelt, at den er tom og klar til afhentning, vil BLUE BOX afhente containeren inden for 10 hverdage. BLUE BOX forbeholder sig retten til at afhente containeren døgnet rundt efter container er meldt tom og klar til afhentning.

Ønskes det at containeren skal afhentes på en bestemt dato, faktureres der 50% af transportprisen på kørslen som tillæg.

Ønsker du at annullere eller ændre din opsigelse, skal det ske senest 3 hverdage inden begyndelsen på Blue Box afhentningsperiode af container over 10 hverdage.

Offentlig vej:
Containeren skal som udgangspunkt stå på privat grund. Hvis containeren skal stå på en offentlig grund, kræver det reflekser og indhentning af tilladelse fra kommunen. Tilladelsen indhentes normalt via Vej & Park, afhængig af kommunen. BLUE BOX kan sætte afmærkning på containeren mod et engangsgebyr. Kontakt venligst kontoret for en pris, hvis du ønsker, at BLUE BOX skal ansøge om tilladelse. BLUE BOX står ikke til ansvar for placering af container på offentlig vej. Såfremt at kommunen kræver, at der opsættes lyskegler, kan disse lejes hos BLUE BOX. Lejer er ansvarlig for at lyskeglerne ikke bortkommer. Skal der afspærres en plads og opsættes skilte til containeren dagen før, kan BLUE BOX mod et gebyr opsætte afspærringen.

Kørsel med gods:
Containerens gods må maksimalt veje 2,7 ton. Hvis det vejer mere end 2,7 ton, vil der være behov for en større kran og hermed vil der blive opkrævet en tillægspris. Såfremt lejer ved, at containerens indbo ved afhentning vejer mere end 2,7 ton, er det muligt at booke en ekstra stor kran mod et gebyr.

Midlertidig opbevaring hos Blue Box:
Ved valg af midlertidig opbevaring hos BLUE BOX vil der være begrænset adgang i kontorets åbningstid i hverdage mellem kl. 8-17.

Containertype: Har du fugt- og temperaturfølsomme ting, anbefaler vi, at du vælger en isoleret container, da denne mindsker risikoen for kondens. Vær dog opmærksom på, at containeren ikke er opvarmet.

Opklodsning: Vi anbefaler altid opklodsning, hvis containeren skal stå på græs eller jord, da containeren kan synke ned eller fryse fast. Det er også anbefalet at opklodse, hvis containeren skal stå på asfalt eller i en indkørsel, da denne kan lave mærker i årets varme måneder. Vores anbefalede opklodsning er 4 stk. 22mm x 50 x 50 cm krydsfinerplader under hvert hjørne af containeren.

Flyttekasser: Overvej hvordan du pakker dine flyttekasser. Små flyttekasser er gode til tunge ting, da de ikke bliver overlæsset. Generelt skal du være opmærksom på, at dine flyttekasser ikke bliver overlæsset, så de holder deres facon og står stabilt, når de er stablet. Det er en god idé at sætte mærkat på dine flyttekasser, så nemt kan se, hvad de indeholder.

Skil dine møbler ad: Det kan være en fordel så vidt muligt at skille alle dine møbler ad, så de er nemmere at stable. Put skruer og andet tilbehør til dine møbler i en plastikpose og tape det fast til det pågældende møbel, så det ikke forsvinder.

Beskyt dine ting: Skrøbelige ting og møbler kan blive beskadiget eller få mærker. Det er en god idé at beskytte dine møbler med bobleplast, tape eller flyttetæpper.

Tunge ting nederst: Placér altid de tungeste ting nederst, når du stabler dine ting.

Placer dine ting korrekt: Det er en god idé at udarbejde en plan eller oversigt over, hvor du vil placere dine ting. Når du har fyldt din container kan du hænge denne op, så du altid ved, hvor dine ting er. Placér de ting du bruger mindst bagerst i containeren. Lav evt. gangplads så du har mulighed for at komme ned til de bagerste ting i din container.

Fugtige ejendele: Vær opmærksom på, at du ikke stiller fugtige ejendele ind i containeren, da dette kan skabe kondens og fremkalde mug.

Lejeaftalen for containerleje

Lejeforholdets begyndelse, ophør og dens betaling:
Aftalen træder i kraft på leveringsdagen og fortsætter indtil den skriftligt opsiges af en af parterne.

Containeren bliver ikke leveret før betaling er modtaget hos BLUE BOX.

Opsigelsesvarslen er 14 dage. Minimumslejen er 30 dage.

Leje af containeren sker på vilkårene der fremgår af ordren.

Lejen betales månedsvis forud og forfalder d. 1. i hver måned.  Hvert år d. 1. januar kan BLUE BOX regulere lejen med 3% uden varsel.

Ved for sen betaling forbeholder BLUE BOX sig retten til at pålægge lejer et gebyr på kr. 148 + 2% af det skyldige beløb, som ligger ud over kr. 1.000.

Parterne har aftalt, at al kommunikation med herunder af meddelelse om lejers opsigelse eller én af parternes ophævelse kan ske skriftligt per e-mail.

Det er lejers ansvar at oplyse korrekte kontaktoplysninger skriftligt til BLUE BOX per e-mail, herunder adresseændring, mailadresse, telefonnummer mm. Meddelelser sendes til senest oplyste kontaktoplysninger og er bindende.

BLUE BOX har ret til at forlænge tidsfrister ved forsinkelse af transport, der opstår som følge af forhold, som BLUE BOX er skyld i eller herre over, f.eks. krig, brand, strejker, lockout, hærværk eller usædvanlige naturbegivenheder.

Anvendelse:

Containeren må ikke bruges til andet end opmagasinering / flyttegods / lagerplads.

Der må ikke i containeren opbevares farligt gods, som er skadeligt for tredjemand eller miljøet. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i containeren, ligesom der må ikke opbevares eksplosiver, brandfarligt gods, trykflaske eller brandfarlige væsker. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Det er yderligere ikke tilladt at opbevare ulovlige genstande.

Lejer må ikke gøre indgreb i containeren, såsom opsætning af hylder og lign.

Der må ikke opsættes skiltning uden forudgående skriftlig tilladelse fra BLUE BOX.

Opmagasinering i containeren sker for lejers regning og risiko. BLUE BOX er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide i forbindelse med lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i containeren forårsager skade.

Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i containeren forårsager skade på BLUE BOX ejendom.

Endvidere er lejer erstatningspligtig overfor BLUE BOX, såfremt at containeren har taget skade i Lejers varetægt. Såfremt at Lejer har tilvalgt en lås til containerne, hæfter lejer for nøglerne, såfremt disse bortkommer eller bliver beskadiget.

Lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring af de opmagasinerede genstande, idet containeren og dets indhold ikke er omfattet af BLUE BOX forsikring.

Vælger lejer at få sin container midlertidig opbevaret hos BLUE BOX, vil containeren blive placeret på en indhegnet plads med videoovervågning. Containeren vil derfor ikke stå opvarmet. Der er adgang til containeren i kontorets åbningstid 8.00-17.00 ved henvendelse i receptionen på Smedetoften 10, 3600 Frederikssund.

Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og lejer har ikke afståelsesret til containeren.

Ansvar:

Ved lejemålets ophør skal containeren afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindeligt slid. BLUE BOX forbeholder sig retten til at fakturere evt. reparationer, rengøring, fjernelse af graffiti mm. til lejer.

Genstande der henstår i containeren efter lejeperiodens ophør vil blive bortskaffet på lejers bekostning af BLUE BOX.

Under transport er det lejers ansvar, at godset er pakket forsvarligt. BLUE BOX kan ikke drages til ansvar, såfremt godset bliver beskadiget under transporten.

Ved levering af container er lejer pligtig til at gennemgå containeren for synlige mærker, pletter mv. på containeren. Dette er ikke udtømmende men blot eksempler på fejl eller mangler på containeren.

Fejl og mangler skal mailes senest 24 timer efter levering til kontakt@blueboxstorage.dk. Kontakt evt. kontoret i vores åbningstider.

Ved lejers misligholdelse af aftalen såsom betaling af leje eller misligholdelse af det lejede, har BLUE BOX ret til at hæve aftalen efter forudgående varsel. Såfremt at aftalen hæves, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har ryddet alt opbevaret gods fra det lejede.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende aftale, har BLUE BOX tilbageholdelsesret i de genstande, som opbevares i det lejede.

BLUE BOXs’ udøvelse af salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje til trods for BLUE BOX påkrav herom ikke er betalt rettidigt i henhold til påkravets betalingsfrist. BLUE BOX er berettiget til at hente containeren uden varsel på lejers regning, såfremt at lejer misligholder aftalen af nogen art. Sker der skade på lejers effekter, som er opbevaret i containeren under afhentningen eller transporten, er BLUE BOX uden ansvar for disse pga. lejers misligholdelse.

Alle omkostninger, der skyldes lejers misligholdelse af denne aftale påhviler lejer.

GPS-registrering:

BLUE BOX ApS har installeret GPS-enheder i alle containere som en kontrolforanstaltning. Indførelsen af kontrolforanstaltningen er begrundet i driftsmæssige formål:

– Effektivisere virksomhedens planlægning af opgaverne, idet containerne hurtigt og nemt kan lokaliseres. Det vil dels give en bedre udnyttelse af ressourcer og en bedre kundeservice.

– Endvidere kan containerne lokaliseres i tilfælde af tyveri, ligesom oplysningerne fra GPS-overvågningen kan bruges som dokumentation ved klager over kørsel

Hvorfor leje en container?

Har du eller din virksomhed brug for ekstra opbevaringsplads, eller skal du renovere huset, kan det være en perfekt løsning for dig at leje en container til din adresse.BLUE BOX tilbyder både standard containere til byggemateriel eller værktøj, men også isolerede containere til indbo og andre genstande, som ikke tåler kondens.

Hvad koster det at få en container leveret?

Prisen på transport af din container kommer an på, hvor stor kilometerafstand der er mellem vores depoter og din adresse. Du kan kvit og frit udfylde vores tilbudsformular for et specifikt og uforpligtende tilbud på hele din flytning med en BLUE BOX. Vi bestræber os på at give svar hurtigst muligt samme eller næstkommende hverdag.

Læs mere om prisen på containerlevering.

Hvor hurtigt kan I levere en container?

I de fleste tilfælde kan vi levere en container hverdagen efter, at vi har modtaget betaling for ordren. Der kan dog godt være tilfælde, hvor leveringen tager op til 2 hverdage.

Skal jeg selv sørge for en lås?

BLUE BOX tilbyder leje af lås til 73,75 kr. inkl. moms. om måneden. Denne lås kan benyttes i hele din lejeperiode. Alternativt kan du vælge at benytte din egen lås.

Hvor længe kan jeg leje en container?

Du kan leje boxen, så længe du vil. Boxen vil først blive opsagt, når du er færdig og klar til at opsige. Der er dog 14 dages opsigelsesvarsel.

Hvilke containerstørrelser tilbyder I?

Hos BLUE BOX tilbyder vi 10’ flyttecontainere på 6,6 m2 og en 20’ flyttecontainere på 13,8 m2. Begge størrelser kommer både i en standard og i en isoleret version, så netop dine krav til opbevaring kan efterkommes.

Er mit indbo forsikret?

Lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring af de opmagasinerede genstande, idet containeren og dets indhold ikke er omfattet af BLUE BOXs forsikring.

Kan jeres container komme over min hæk?

Ved valg af en almindelig lille kran, vil containeren blive sat ved siden af lastbilen. Hvis containeren skal over hæk og andre forhindringer, vil der skulle leveres med en stor kran. Kontakt os på 99 94 44 44 for at høre, om dette er en mulighed på den ønskede adresse. Du kan også læse mere om leveringsforhold her.

Jeg bor på en villavej og har ikke plads til containeren på min adresse?

Du kan godt få en container leveret på offentlig vej. Der skal dog indhentes en tilladelse til placering på offentlig vej hos Råden Over Vejareal. Lejer kan selv ansøge om tilladelse. Såfremt BLUE BOX skal ansøge, vil der pålægges et gebyr for dette.

Hvordan opsiger jeg lejen af min container hos BLUE BOX?

Du kan nemt og hurtigt opsige din container via vores opsigelsesformular. Gå til opsigelsesformularen her.

Leverer I i weekenden og helligdage?

BLUE BOX kan levere alle ugens dage. Der er dog et weekend- og helligdagstillæg på levering uden for ugens hverdage. Kontakt blot vores kontor, for at høre mere om mulighederne.

Kan jeg få rabat?

Ved du på forhånd, hvor længe du har brug for din container, gør du administrationen nemmere for os, og det vil vi gerne takke dig for med en rabat. Vi tilbyder blå rabatter, hvis du ved på forhånd, at du ønsker at leje din container i minimum 3, 6 eller 12 måneder, vil du få henholdsvis 5%, 10% eller 15% rabat på boxlejen. Læs mere om BLÅ RABATTER her.

FixLock:

Abloy:

 

Mangler du plads? En container er en god opbevaringsløsning f.eks. i forbindelse med renovering eller behov for ekstra lagerplads. Du får leveret en container på din adresse, hvor du har nem adgang til den så lang tid, du har brug for den. Når du er færdig med containeren, afhenter vi den.

Billig transport & høj service: Hos BLUE BOX bestræber vi os på at yde god service og kvalitet til lave priser. Heri indgår muligheden for flextransport, som indebærer gensidig fleksibilitet i form af lave priser til dig, mens containeren bliver leveret i tidsrummet 6.00-18.00 på den aftalte dato. Ønsker du derimod et mere præcist leveringstidspunkt, kan vi tilbyde at opgradere dig til premium levering, hvor du kan vælge et 3 timers interval på den aftalte dato.

På samme måde, kan du vælge mellem flex og premium afhentning. Ved flexafhentning holdes prisen lav, mens vi har 10 hverdage til at afhente din container. Ved en opgradering til premium afhentning vil containeren blive afhentet på den dato, som du foretrækker.

Fleksibel opsigelse: Hos BLUE BOX arbejder vi ikke med specifikke dage ved overtagelse eller opsigelse. Du kan derfor leje samt opsige på, hvilken som helst hverdag i måneden. Du kan opsige din container på en vilkårlig dag med 14 dages opsigelsesvarsel. Minimumslejeperioden er 30 dage.

Vigtig information:
Vi leverer din container med en lastbil med kran, hvor du kan vælge i mellem en lille eller stor kran. Se hvor langt kranerne kan række under nedenstående afsnittet: Container mål og levering. Vej-bredden skal være min. 4,5 meter, og det er vigtigt at lastbilen kan komme rundt omkring evt. hjørner.

Du skal være opmærksom på, at lastbilen vejer ca. 20 ton. Lastbilen kan efterlade aftryk i underlaget. Ved flytning af containeren mellem adresser, må indboet maks. veje 2,7 ton.

Du skal være tilstede i det forhåndsgivet tidsrum ved levering af container medmindre andet er skriftligt aftalt med BLUE BOX. Der følger en obligatorisk lås med til containeren, udover lejen.

Hvis containeren skal stå på en offentlig grund, kræver det afmærkning og indhentning af tilladelse fra kommunen. Lejer kan i de fleste tilfælde ansøge selv. Skal BLUE BOX søge om tilladelse vil dette tillægges i prisen.

Spørgsmål?
Har du nogle specielle behov eller ønsker så tag gerne kontakt, enten på telefon +45 999 44 444 eller: kontakt@blueboxstorage.dk

Lej en container

Slip for byggerod. Få en container hjem til dig som din midlertidige opmagasineringsstation, hvis du for eksempel skal flytte eller renovere. Opbevar dine byggematerialer og redskaber sikkert, eller flyt dine møbler ud i containeren, imens du renoverer.

Vi leverer containeren direkte til din bopæl. Det er en nem, bekvem og sikker mulighed for dig som har brug for en midlertidig opbevaringsløsning og som gerne vil have dine ting opbevaret på egen adresse.

Vi anbefaler, at du vælger en isoleret container, hvis hvis du har temperaturfølsomme ting, da den mindsker kondens, som kan opstå ved temperatursvingninger.

Alle vores containere er sikre, pæne og tørre. Vi har containere fra 6,6 m2 – 28,3 m2 med op til 2,39 meter til loftet. Vi leverer din container inden for 1-3 hverdage. Opsigelsesvarslet er 14 dage fra vi har modtaget din opsigelse skriftligt.

Container leveret hvor du ønsker

Har din virksomhed brug for ekstra kvadratmeter til opbevaring? Bugner arkivskabene, er værkstedet et virvar af stumper, er kontoret ufremkommeligt eller ligner byggepladsen en genbrugscentral? Blue Box har den plads, du står og mangler.

Har du behov for at opbevare varer, maskiner eller inventar trygt og sikkert, så er en container fra Blue Box et trygt og nemt valg.

Hos os kan du leje en container og få den leveret lige til kontoret, værkstedet eller byggepladsen. På den måde får du ekstra opbevaringsplads, lige så længe du ønsker.

Der følger en obligatorisk lås med til alle vores containere som er forsikringsgodkendte.

Alle containere er af højeste kvalitet. De er pæne, rengjorte og tørre. Vi har 10’ og 20’ containere med en lofthøjde op til 2,39 meter. Der er ingen bindingsperiode, og vi leverer din container inden for 1-3 hverdage.